• حساب: حرفه‌ای
  • موجودی: 1,200 ریال
  • انقضا: 12/4/1398
ارتقای حساب کاربری
مدت حساب: 6 ماه
تعداد رزومه: 2/1

پروفایل خود را قوی تر کنید.

ماهیانه بیش از 250 هزار نفر با توجه به عناوین شغلی مربوط به خود در کارجو فرصت شغلی پیدا می کنند.

ماهیانه بیش از 200 هزار نفر با جستجوی عنوان محل کار در کارجو به دنبال کار هستند.

با افزودن سوابق تحصیلی به ما کمک کنید تا فرصت های شغلی مناسب تری برای شما بیابیم.

کارجویانی که مهارت های تخصصی و عمومی خود را به صورت دقیق وارد می کنند، فرصت های شغلی مناسب تری دریافت می کنند

کارجویانی که موقعیت مکانی خود را ثبت کرده اند 23 برابر شانس بیشتری برای پیدا شدن دارند.

نمودار بازدید